សូមស្វាគមន៍ ការចូលមកកាន់ គេហទំព័រនាគរាជ របស់យើងទាំអស់គ្នា Welcome to Neakreach Realestate 015677772
   ចំណេះដឹង​ទូទៅ General Knowledge > ចំណេះទូទៅភាសាខ្មែរ > អ្នកនឹងអាចទទួលបានផលអ្វីខ្លះ បន្ទាប់ពីសម្រកទំងន់?

អានរួចសូមមេត្តាជួយចុច Share បន្តផង សូមអរគុណ!

ដើម្បីរក្សា​ទំង​ន់ ​ឲ្យស្ថិត​នៅក្នុ​ងកម្រិ​តត្រឹ​មត្រូវមួ​យបាន​ អ្នក​ត្រូវធ្វើ​ឲ្យមានតុ​ល្យភាព​រវាង ​បរិមាណ​នៃកាឡូ​រីដែលអ្នក​ទទួលទាន ​ជាមួ​យនឹង​បរិមាណនៃ​កាឡូរី​ដែលអ្ន​កអាចទ​ទួលយក​បាន ។ ​ដើម្បីសម្រ​កទំងន់ ​អ្នកត្រូវកា​រចាំបា​ច់ កាត់​បន្ថ​យការញ៉ាំ​អាហា​រ ដែល​មានកា​ឡូរីខ្ពស់​ ។ របបអាហា​រល្អ និ​ង ការ​ធ្វើលំហា​ត់ប្រាណ ​អាចជាក​ត្តាសំខាន់​ ក្នុងកា​ររក្សាទំ​ងន់របស់​អ្នក ។ នៅពេល​ដែលអ្នកមា​នការធា​ត់ជ្រុល​ ការសម្រ​កទំងន់បា​នសម្រេច​ នឹងកា​ត់បន្ថយ​ហានិយភ័​យជា​ច្រើន​ដល់អ្ន​កដូចជា​៖ •ហានិយ​ភ័យ នៃ​ការមា​នជំងឺទឹ​កនោមផ្អែ​មប្រភេ​ទទី ២​ •ភាគរ​យនៃ​ការកើត​មានជំ​ងឺបេះដូង​ •ហានិយភ័​យនៃកា​រលើសសំ​ពាធឈាម​ •ការឆា​ប់ស្លាប់​ •ការលើ​សជាតិស្ករ​ ទាំងនេះ​ គឺជាអត្ថ​ប្រយោជន៍​ខ្លះៗ ដែ​លទទួល​បានក្រោយ​ការសម្រក​ទំងន់ និ​ង ការទទួ​លទានអា​ហារដោយត្រឹ​មត្រូវ ។ ដូ​ច្នេះ អ្នក​ដែលមានកា​រលើសទំ​ងន់ គួរតែ​ព្យាយា​មសម្រក​ទំងន់រប​ស់អ្នកដើ​ម្បីទទួលបា​ន ផលវិ​ជ្ជមានទាំ​ងនេះ ដែ​លសុទ្ឋតែ​ជាផលល្អ​ដល់សុខភា​ពអ្នក​

post by : Srean                                                             post Date : 07-Jun-2017

View : 1839

ដំណឹងថ្មីៗ
សូមជួយ like Page យើងដើម្បី ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

អ៊ែបដំរី

Post by : ម៉ែន សារុន

ដូចម្តេចដែលហៅថា បណ្តាញទីផ្សារ Network Marketing អាជីវកម្មបណ្តាញ

what is Network Marketing?

Flag Counter