សូមស្វាគមន៍ ការចូលមកកាន់ គេហទំព័រនាគរាជ របស់យើងទាំអស់គ្នា Welcome to Neakreach Realestate 015677772
   ចំណេះដឹង​ទូទៅ General Knowledge > អំពីឡុងបូរា ដតខម > បេសកកម្ម Mission

អានរួចសូមមេត្តាជួយចុច Share បន្តផង សូមអរគុណ!

បេសកកម្ម Mission ដើម្បីសម្រេចបាននូវទស្សនៈវិស័យខាងលើគេហទំព័រ www.longbora.com បានខិតខំប្រមូលផ្តុំនូវបញ្ញាវ័ន្តខែ្មរ និងបរទេសល្បីៗដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងមានបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងពីប្រទេស មហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំៗ និងរួមចំណែកជួយដល់ការងារសង្គម។

post by : Kong Sophat                                                             post Date : 31-Mar-2018

View : 1964

ដំណឹងថ្មីៗ
សូមជួយ like Page យើងដើម្បី ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

អ៊ែបដំរី

Post by : ម៉ែន សារុន

ដូចម្តេចដែលហៅថា បណ្តាញទីផ្សារ Network Marketing អាជីវកម្មបណ្តាញ

what is Network Marketing?

Flag Counter