សូមស្វាគមន៍ ការចូលមកកាន់ គេហទំព័រនាគរាជ របស់យើងទាំអស់គ្នា Welcome to Neakreach Realestate 015677772
  LCD Call 0969966188

Category : កុំព្យូទ័រ ទូរស័ព្ទ Price : $350

Description

អានរួចសូមមេត្តាជួយចុច Share បន្តផង សូមអរគុណ!

CRENOVA 2019 Newest Android Projector 1280*720P Support 4K Videos Via HDMI Home Cinema Movie Video Projector CRENOVA 2019 Newest Android Projector 1280*720P Support 4K Videos Via HDMI Home Cinema Movie Video Projector Specification: Model: C9 Resolution: 1280 * 720p, (Support 1920 * 1080p) Contrast Ratio: 2000: 1 Keystone Correction: Vertical: +/- 20° LED Lifetime: 50000 Hours Lumens: 4000 Lumens Ansi Lumens: 380 Ansi Lumens Projection Screen Size (inch): 40-150 inches Projection Distance (m): 1.0 ~ 4 meters Image format: Jpge /./bmp. png / gif. Video format: Dat /. mpg /. mpeg /. avi. mp4.rm / .rmvb, .mkv /. mov /. ts /. tp /. m2ts /. vob Audio format: Mp3 / wma. /. m4a

Contact

Name : Mr Long Bora

Phone : 015677772

Address :

View : 753

ដំណឹងថ្មីៗ
សូមជួយ like Page យើងដើម្បី ទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីៗ

អ៊ែបដំរី

Post by : ម៉ែន សារុន

ដូចម្តេចដែលហៅថា បណ្តាញទីផ្សារ Network Marketing អាជីវកម្មបណ្តាញ

what is Network Marketing?

Flag Counter